За нас

Радко транс

Ние Ви предлагаме бързо и адекватно решение на проблема с извозването на ненужните отпадъци. Ще получите коректно и точно отношение, с което ще си спестите време и пари.

Услуги

Добрата цена, която ще Ви предложим ще бъде определена за вас спрямо индивидуалните характеристики на услугата, от която имате нужда, като честотата на извозване, местоположение на контейнера. необходимост от разрешителни и т.н., като към нея ще бъдат включени всички такси - за смет, за престой на контейнера и др.
Контейнери за строителни отпадъци.

Може да разчитате, че ние ще извозим отпадъците само до оторизирани сметища.

Контейнери под наем за строителни отпадъци.

Може да разчитате, че ние ще извозим отпадъците само до оторизирани сметища.

Извозване на строителни отпадъци с контейнери.

Може да разчитате, че ние ще извозим отпадъците само до оторизирани сметища.

Контейнери с големина от 4 до 12 куб м

Може да разчитате, че ние ще извозим отпадъците само до оторизирани сметища.

L
A D I N G