Радко транс

Дейността на фирмата е
контейнери под наем за
строителни и битови
отпадъци

Радко транс

Извозване на строителни
отпадъци с контейнери

Радко транс

Ние Ви предлагаме бързо и адекватно решение на проблема с извозването на ненужните отпадъци.

Ще получите коректно и точно отношение, с което ще си спестите време и пари.

Контейнери за строителни отпадъци.
Контейнери под наем за строителни отпадъци
Извозване на строителни отпадъци с контейнери.
Контейнери с големина от 4 до 12 куб м

Радко Транс ЕООД

Дейността на фирмата е контейнери под наем за строителни и битови отпадъци,както и превоз на инертни материали до 8 тона.